برچسب های خبر
برچسب: فحش
آوردند به صدام فحش دادند و گفتند این سرباز علی...
کد خبر: ۳۵۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۰


کرد دلواپسی یک فحش شده بود و انگی بود که...
کد خبر: ۳۵۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


می توانم سوار تاکسی شوم آن موقع به من فحش...
کد خبر: ۳۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵


بیشتر است فحش هم کمتر می خورم بودن در رأس...
کد خبر: ۳۳۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴


حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی در تلویزیون:
می کرد فحش می شنید توهین می دید بد توهین...
کد خبر: ۳۲۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰


ضرر داد خودداری می کرد فحش می شنید توهین می...
کد خبر: ۳۲۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰


نوعی جدیدا دستگاه درآمدزایی فحش شمار در فدراسیون نصب شده...
کد خبر: ۳۲۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷


نوعی جدیدا دستگاه درآمدزایی فحش شمار در فدراسیون نصب شده...
کد خبر: ۳۲۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷


نداری به منتقدان فحش بدهی دیگر تازه به دوران رسیده...
تو بجای فحش دادن به منتقدان حرف منتقدان را شنیدی... به منتقدان فحش بدهی دیگر تازه به دوران رسیده ها...
کد خبر: ۳۱۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷


دانم چرا این ماجراها تمامی ندارد به من فحش دادند...
کد خبر: ۳۱۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۴


همه هتاکان پای کار آمدند و سهمی از فحش ها...
کد خبر: ۳۰۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲


چقدر فحش به ترامپ داد امشب سر بریده اسبش رو...
کد خبر: ۳۰۳۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


کد خبر: ۲۹۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹


ایران به من بدوبیراه گفتند و فحش های بدی به...
کد خبر: ۲۸۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴


فحش بلد است نثار ناصرالدین شاه و مهدعلیا و کسانی... بازگشت در نخستین دیدارش با شاه هر چه فحش بود...
کد خبر: ۲۸۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴


به فحش دادن کرد نمی دانست امام حسن است همه... که یک ساعت داری بهش فحش می دهی این طرف... بیایند و انتخاب کنند سکوت می کند فحشش می دهند...
کد خبر: ۲۸۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶


و بیداد و فحش و فضاحت به ما گفت که...
کد خبر: ۲۸۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


شیرین ترین فحش سیاسی به خودم می دانم نکته مهم... را شیرین ترین فحش سیاسی به خودم می دانم نکته...
کد خبر: ۲۷۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹


نشریات از ما نمی گذرند و فحش ناموسی می دهند...
کد خبر: ۲۷۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۲


را به میان بکشد او را فحش باران می کند...
کشورم جواب پس نمی دهم حرامزاده فحش بارانت می کنم... جلسه و در قابل چشم همگان او را فحش باران...
کد خبر: ۲۷۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶