برچسب های خبر
برچسب: طرح استفساریه
... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۷۵۲۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


سازمان امور اداری و استخدامی:
... ... ... ...
- ... - ... ... ...
کد خبر: ۷۰۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


... ... ... ...
- ... - ... ... ...
کد خبر: ۷۰۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


... ... 15 3 ... ...
... ... ... 15 3 ...
کد خبر: ۷۰۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۷۰۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲


... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۶۹۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲


با رد یک فوریت طرح استفساریه انجام شد
... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۶۹۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲


26 ... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۶۹۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱


... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۶۱۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶


معاون وزیر بهداشت مطرح کرد
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۶۰۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


با تصویب مجلس
... ...
... 12 ... 97 ... 159 37 ...
کد خبر: ۵۹۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶


... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۵۹۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


... ...
... ... ... 7 ...
کد خبر: ۵۹۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


... ...
... 13 ... ... ...
کد خبر: ۵۲۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۴۵۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۴۱۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳


کدخدایی خبر داد
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۳۴۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶


... 4 52 ... ... ...
... - 10 - 4... 52 ... ...
کد خبر: ۳۳۶۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۹۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱


... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۹۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹