ادامه روند نزولی بورس تهران برای سومین روز/کوچکترهای بازار مورد توجه قرار گرفتند
به گزارش افق تازه،بورس تهران در ادامه روند نزولی که از سه شنبه هفته گذشته آغاز کرد، امروز نیز با عقب نشینی 1330 واحدی به این تنزل ادامه داد و در حال حاضر در ارتفاع 130 هزار و 186 واحد قرار دارد.

این در حالی است که با کوچ اشخاص حقیقی از نمادهای بزرگ و شاخص به سمت کوچکترهای بازار، شاخص هم وزن در خلاف جهت شاخص کل در حرکت است و تا این لحظه با صعود بیش از 40 واحدی خود را به رقم 18 هزار و 950 واحد رسانده است.

همچنین در این بازار تاکنون یک میلیارد ورقه بهادار به ارزش 286 میلیارد تومان در بورس د اد وستد شده است که از این میزان 250 میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم در این بازار اختصاص داشته است.

از سوی دیگر تا این لحظه «جم»، «کگل» و «فارس» با معاملات منفی و پُرحجم بیشترین نقش را در افت شاخص داشتند.

در فرابورس اما میزان افت به اندازه شاخص کل نبوده و با عقبگرد 12 واحدی، به پله یک هزار و 478 واحدی رسید.  در این بازار نیز «مارون»، «زاگرس» و «میدکو» بیش از سایرین در افت آیفکس نقش داشتند. اما از سوی دیگر معاملات مثبت در نمادهای  «ذوب»، «هرمز» و «شاوان» تا حد زیادی از ریزش بیشتر شاخص جلوگیری کردند.

در این بازار نیز 439 میلیون وقه بهادار به ارزش 171 میلیارد تومان دادوستد شده است که از این مبلغ بیش از 70 میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم در فرابورس اختصاص داشته است.