دستورالعمل جدید هواپیمایی انگلیس: ثروتمندان، بدون نوبت سوار هواپیما شوند

دستورالعمل جدید هواپیمایی انگلیس: ثروتمندان، بدون نوبت سوار هواپیما شوندبه گزارش افق تازه، هواپیمایی انگلیس (British Airways)، اعلام کرد از 12 دسامبر (21 آذر ماه) مسافرانی که بلیت های عادی خریده اند، باید منتظر شوند تا ابتدا مسافران پولدار با بلیت های گران قیمت سوار شوند و سپس آنها وارد هواپیما شوند.

روزنامه ایوینینگ استاندارد نوشت بریتیش ایروز اعلام کرده است پس از این که مسافران عضو باشگاه طلایی، باشگاه اروپا و نیز مسافران باشگاه ویژه این شرکت سوار هواپیما شدند، مسافران با بلیت های عادی خواهند توانست وارد هواپیما شوند. بریتیش ایروز این موضوع را در نشریه داخلی خود منتشر و روزنامه ایندیپندنت نیز بخش هایی از این مقررات را چاپ کرده است.

به نوشته روزنامه ایوینینگ استاندارد، این تبعیض مالی موجب خشم شماری از مسافران شده است و در شبکه های اجتماعی، موارد فراوانی از انتقاد مردم ملاحظه می شود.

به نوشته تعدادی از کاربران در شبکه های اجتماعی، بریتیش ایرویز می خواهد طبقه اجتماعی هر فرد را منظور کند تا مسافران عادی، در صف ها منتظر بمانند اما ثروتمندان، بدون نوبت سوار هواپیما شوند.

به نظر شماری از مسافران هواپیمایی انگلیس، ارزش مسافران این شرکت معادل بهای بلیتی است که خریده اند.