سامسونگ و اپل دوباره راه دادگاه را در پیش گرفتند


حالا پس از حدود 7 سال و کش و قوس های فراوان، قاضی «لوسی کو» از دادگاه منطقه ای شمال کالیفرنیا درخواست سامسونگ برای برگزاری جلسه دادخواهی مجدد را پذیرفته و تا چهارشنبه این هفته به دو طرف مهلت داده زمان جلسه را تعیین کنند.

لازم به ذکر است که سامسونگ پیش از این نیز برای تغییر حکم دادگاه و تجدید نظر، تقاضای برگزاری جلسه جداگانه ای را مطرح کرده بود که با مخالفت قاضی کو، پرونده را به دادگاه عالی برد و توانست با کسب موافقت این سازمان، جلسه ای را برای دفاع مجدد از حقوق خود ترتیب دهد.
اختلاف اصلی بر سر نوع پرداخت غرامت است

البته دو شرکت می توانند خارج از جریان حقوقی و به صورت رو در رو نیز مسائل مربوطه را حل و فصل کنند اما اختلاف اصلی بر سر نوع پرداخت غرامت است؛ چرا که اپل سعی دارد به ازای هر دستگاه موبایل فروخته شده توسط سامسونگ مبلغی را از کل قیمت آن دریافت کند که سامسونگ مخالف بوده، و سعی دارد جریمه را به بخش های مربوط به طراحی (مانند کِیس بدنه) محدود کرده و حتی در صورت امکان، هیچ مبلغی را پرداخت نکند.

گفتنی است در صورت محاسبه جریمه بر اساس درخواست سامسونگ، مبلغ کل چیزی در حدود 500 میلیون دلار خواهد شد که اگر به روش اپل محاسبه شود، برابر چند میلیارد دلار می شود.