ارتباط فردا از ۱۲ سرویس خود در بستر بانکداری باز رونمایی کرد
فینوتک بستر نوآوری باز

در این مراسم رئیس هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا اعلام کردبانکداری باز ضرورتی است که با اجرای آن همه برنده هستند

احمد مرآتنیا گفتاگر روزی در مورد ضرورت اجرایی شدن ویا نشدن بانکداری الکترونیکی درکشور صحبت میکردیم امروز در مورد ضرورت اجرای بانکداری باز و پیادهسازی آن در کشور و در بانکها صحبت می کنیم

او ادامه دادبانکداری باز فرصت نوآوری ایجاد میکند یک پلتفرم است که طبق آن تقسیم کارت مناسبی صورت میگیرد و هر کدام از شرکتهای بزرگ و فعالان بازار کار خود را پیش میبرند

حامد قنادپور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا به عنوان متولی اصلی فینوتک در ابتدای این مراسم گفتبانکداری باز مفهومی است که قادر است فضای بهتری در سبک زندگی انسانها ایجاد کند. هماکنون شرایطی فراهم شده است که کسب وکارها وسازمانهای بزرگ و بانکها از سوی دیگر از آن بهره برند

او گفتهماکنون فینوتک با زیرساخت بانک آینده فعالیت میکند اما این امکان وجود دارد تا این خدمات و این بستر در اختیار همه بانکها قرار داده شود. از سویی با استفاده از فینوتک و بهره بردن از آن دیگر شرکتها نباید نگران امنیت باشند  چرا که فینوتک بالاترین سطح استانداردهای امنیتی را پوشش میدهد

فینوتک یک واسط برنامهنویسی امن و باز است که کسب و کارها میتوانند از طریق آن سرویسهای مورد نیاز خود را دریافت کنند و سرویسهای مورد نیاز مشتریان خود را در اختیار آنان قرار دهند.

معاون توسعه کسب و کار فینوتک هنگام معرفی محصول این محصول اعلام کردهماکنون فینوتک ۱۲ سرویس در اختیار مشتریان و متقاضیان خود قرار میدهد و مشتریان به سادگی میتوانند از آن سرویسها با مراجعه به سایت فینوتک از آنها مطلع شوند و از آن استفاده کنند. این سرویسها در اصل برای کسب و کارهای آنلاین ارزش افزوده ایجاد میکند

مهسا خمیسی گفتکسب و کارها بسته به جنس فعالیت و ماهیت فعالیتشان میتوانند از API بازی که در اختیارشان گذاشته میشود بهره خود را ببرند

سرویسهای فینوتک بیشتر بر بستر پرداخت متمرکز است و شرایطی را فراهم میکند تا هر کدام از کسب و کارهای آنلاین و یا سازمانهای بزرگ بتوانند به صورت درون برنامهای بدون اینکه لازم باشد صفحه بانک به صورت مجزا باز شود دستور پرداخت و یا انتقال وجه به صورت دورهای و یا یکباره را صادر کند.

حسن مختاریان مدیر توسعه محصول شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا نیز در این مراسم اعلام کردتمامی بانکها میتوانند از این بستر فراهم شده توسط شرکت ارتباط فردا و فینوتک بهره برند ما فقط دو پیششرط اصلی داریم یکی آن است که سامانه احراز هویت مناسبی در اختیارشان باشد و بتوانند مشتریانشان را به صورت آنلاین احراز هویت کنند و دیگر اینکه امکان مدیریت کانال داشته باشند.

او با اشاره به اینکه مشتریان فنی ما دولوپرها و توسعه دهندگان هستند گفتما مستندات دقیقی تهیه کردهایم تا در اختیار آنها قرار دهیم و در طول مسیر تا اتصال کامل به آنها مشاوره میدهیم

مدیرعامل آدانیک به عنوان شریک راهبردی نیز در این مراسم گفتفینوتک سعی کرده است سرویسهایی ارائه دهد که تا کنون بانکها آن را ارائه نکردهاند بهطور مثال ما سرویس انتقال وجه نمیدهیم اما سرویس برداشت دورهای از حساب را در اختیار کسب و کارها قرار میدهیم

علی حاجی زاده گفتفینوتک یک بازار انحصاری نیست کسانی که وارد این بازار میشوند آزادند با هرکس و با هر قانونی که به آنها اجازه همکاری میدهد کار کنند. فینوتک قرار نیست محدودیت و انحصار ایجاد کند

او ادامه دادفینوتک رمز و راز نیست از همین رو به راحتی در اختیار همه قرار میگیرد. فینوتک رقیب بانک نیست.

در این مراسم که با حضور مدیران ارشد بانکی برگزار شده بود معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ، گفتدر این دوره بحث نوآوری در میان بانکها بسیار داغ شده است

علی کرمانشاه افزودپیش از این خاستگاه نوآوری صنعت بود اما هماکنون این خاستگاه تغییر کرده است بلکه مصرف کنندگان هستند که دنبال نوآوری میگردند و مشتری نوآوری به شمار میآیند

سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان یکی از مدیران حاضر در این مراسم گفتهماکنون بانکها در حال یافتن رقیبهای جدید هستند. فینتکها و استارتآپها رقیب بانکها به شمار میایند اما این شرکتهای نوآور و نوپا زمانی موفق میشوند که بتواند مدل تجاری نوآورانهای طراحی کنند. در دنیا استارتآپها با مدلهای تجاری نوآور موفق بودهاند

نجفی گفتدر ایران چون توان مقابله با نوآوری را نداریم سعی میکنیم با تنظیم مقررات برای آنها آنها را کوچک کنیم

فاطمی عضو هیات مدیره بانک ملی نیز در این مراسم گفتامیدوارم فعالیتهایی مانند فینوتک بحث انتقال وجه و پرداخت را از خاستگاه کارت به خاستگاه حساب تغییر دهد

فرزاد رحمانی مدیرعامل و عضور هیات مدیره چارگون نیز به عنوان یکی از مشتریان فینوتک اعلام کرد با استفاده از این بستر شرکتهای بزرگ میتوانند بخشی از پرداختهای خود را به صورت مستقیم انجام دهند. ما به عنوان فراهم کننده نرمافزارهای اداری مالی و با استفاده از این سرویس این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار میدهیم که بتوانند پرداختهای خود را با سرعت بیشتر و دقت بیشتری مدیریت کنند

از امروز شرکتها و کسب و کارها میتوانند با مراجعه به سایت فینوتک با آدرس finnotech.ir از جزئیات سرویسها مطلع شوند و از آنها بهره برند.

مهربانه، باهمتا، پینتاپین و سینما تیکت از جمله کسب و کارهایی هستند که از سرویسهای فینوتک بهره میبرند.