آخرین اخبار
کد خبر : ۱۴۸۰۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۳ - ۰۸ اسفند ۱۳۹۴ - 27 February 2016
وقتی کسی اسم ساحل رو میاره احتمالا همه ی ما ساحلی با شن های قهوه ای و یا کرم رو به یاد میاریم که موج ها تند و تند بهش میرسن.
 اما مکان های شگفت انگیزی روی این کره خاکی وجود داره که با تصورات ما ممکنه خیلی فرق داشته باشن. به طور کلی شن و ماسه هر ساحل بستگی به موادی داره که موجهای اون منطقه با خودشون حمل کرده، و یا بهش برخورد می کنند. چیزهایی مثل :سنگ ها، مرجان ها ،صدف ها و حتی شیشه ها. برای مثال سواحل سبز رنگ از باقی مانده ی فوران آتش فشان ها تشکیل شدن و سواحل سیاه نیز همینطور. اما سواحل صورتی برمودا توسط مرجان ها به این رنگ در اومدن.
شن و ماسه سیاه این ساحل در ایسلند در تضاد زیبایی با تکه های سفید و شیشه ای یخ است.
شن و ماسه سیاه این ساحل در ایسلند در تضاد زیبایی با تکه های سفید و شیشه ای یخ است.
شن و ماسه سیاه این ساحل در ایسلند در تضاد زیبایی با تکه های سفید و شیشه ای یخ است.
شن و ماسه سیاه این ساحل در ایسلند در تضاد زیبایی با تکه های سفید و شیشه ای یخ است.
این سنگ های گرد بر روی این ساحل نیوزیلندی از سخت شدگی سنگ های رسوبی تشکیل شده و حتی سخت تر از زمین های رسوبی اطرافشون هستند و توسط موج ها به این شکل هموار در آمدند.
این سنگ های گرد بر روی این ساحل نیوزیلندی از سخت شدگی سنگ های رسوبی تشکیل شده و حتی سخت تر از زمین های رسوبی اطرافشون هستند و توسط موج ها به این شکل هموار در آمدند.
این سنگ های گرد بر روی این ساحل نیوزیلندی از سخت شدگی سنگ های رسوبی تشکیل شده و حتی سخت تر از زمین های رسوبی اطرافشون هستند و توسط موج ها به این شکل هموار در آمدند.
این سنگ های گرد بر روی این ساحل نیوزیلندی از سخت شدگی سنگ های رسوبی تشکیل شده و حتی سخت تر از زمین های رسوبی اطرافشون هستند و توسط موج ها به این شکل هموار در آمدند.
این سنگ های گرد بر روی این ساحل نیوزیلندی از سخت شدگی سنگ های رسوبی تشکیل شده و حتی سخت تر از زمین های رسوبی اطرافشون هستند و توسط موج ها به این شکل هموار در آمدند.
این سنگ های گرد بر روی این ساحل نیوزیلندی از سخت شدگی سنگ های رسوبی تشکیل شده و حتی سخت تر از زمین های رسوبی اطرافشون هستند و توسط موج ها به این شکل هموار در آمدند.
شن های سبز در گویان فرانسوی
شن های سبز در گویان فرانسوی
ساحل شیشه ای در کالیفرنیا پس از سالها ریختن زباله ها توسط مردم محلی در خیزاب کنار دریا شکل گرفت. ریختن زباله در نهایت ممنوع شد اما شن های از جنس شیشه باقی ماندند.
ساحل شیشه ای در کالیفرنیا پس از سالها ریختن زباله ها توسط مردم محلی در خیزاب کنار دریا شکل گرفت. ریختن زباله در نهایت ممنوع شد اما شن های از جنس شیشه باقی ماندند.
ساحل شیشه ای در کالیفرنیا پس از سالها ریختن زباله ها توسط مردم محلی در خیزاب کنار دریا شکل گرفت. ریختن زباله در نهایت ممنوع شد اما شن های از جنس شیشه باقی ماندند.
ساحل شیشه ای در کالیفرنیا پس از سالها ریختن زباله ها توسط مردم محلی در خیزاب کنار دریا شکل گرفت. ریختن زباله در نهایت ممنوع شد اما شن های از جنس شیشه باقی ماندند.
گفته می شود این ساحل پس از اینکه دولت مکزیک از جزیره های غیر مسکونی برای تمرین در هدف گیری در دهه ۱۹۰۰ استفاده می کرده، تشکیل شده است.
گفته می شود این ساحل پس از اینکه دولت مکزیک از جزیره های غیر مسکونی برای تمرین در هدف گیری در دهه ۱۹۰۰ استفاده می کرده، تشکیل شده است.
گفته می شود این ساحل پس از اینکه دولت مکزیک از جزیره های غیر مسکونی برای تمرین در هدف گیری در دهه ۱۹۰۰ استفاده می کرده، تشکیل شده است.
گفته می شود این ساحل پس از اینکه دولت مکزیک از جزیره های غیر مسکونی برای تمرین در هدف گیری در دهه ۱۹۰۰ استفاده می کرده، تشکیل شده است.
این نور های درخشان در ساحل مالدیو توسط فیتوپلانکتون های میکروسکوپی و درخشان وقتی به ساحل می رسند تولید میشود.
این نور های درخشان در ساحل مالدیو توسط فیتوپلانکتون های میکروسکوپی و درخشان وقتی به ساحل می رسند تولید میشود.
این نور های درخشان در ساحل مالدیو توسط فیتوپلانکتون های میکروسکوپی و درخشان وقتی به ساحل می رسند تولید میشود.
این نور های درخشان در ساحل مالدیو توسط فیتوپلانکتون های میکروسکوپی و درخشان وقتی به ساحل می رسند تولید میشود.
قوس ها و دیواره های نگه دارنده ی آنها در ساحل اسپانیا توسط ضربه های آب که هزاران سال به ساحل میزده تشکیل شده.
قوس ها و دیواره های نگه دارنده ی آنها در ساحل اسپانیا توسط ضربه های آب که هزاران سال به ساحل میزده تشکیل شده.
شن و ماسه ساحل باهاماس توسط باقیمانده مرجان های شسته شده که به قطعه های کوچکی تبدیل و پراکنده شده به این شکل درآمده است.
شن و ماسه ساحل باهاماس توسط باقیمانده مرجان های شسته شده که به قطعه های کوچکی تبدیل و پراکنده شده به این شکل درآمده است.
شن و ماسه ساحل باهاماس توسط باقیمانده مرجان های شسته شده که به قطعه های کوچکی تبدیل و پراکنده شده به این شکل درآمده است.
شن و ماسه ساحل باهاماس توسط باقیمانده مرجان های شسته شده که به قطعه های کوچکی تبدیل و پراکنده شده به این شکل درآمده است.
شن های سیاه این ساحل در هاوایی توسط سرد شدن سریع گدازه های بازالت که منفجر شده و به دریا جریان یافته تشکیل شده است.
شن های سیاه این ساحل در هاوایی توسط سرد شدن سریع گدازه های بازالت که منفجر شده و به دریا جریان یافته تشکیل شده است.
شن های سیاه این ساحل در هاوایی توسط سرد شدن سریع گدازه های بازالت که منفجر شده و به دریا جریان یافته تشکیل شده است.
شن های سیاه این ساحل در هاوایی توسط سرد شدن سریع گدازه های بازالت که منفجر شده و به دریا جریان یافته تشکیل شده است.
شن و ماسه این ساحل قرمز در گالپاگوس به علت اکسیداسیون مواد مذاب سرشار از آهن به این رنگ در آمده است.
شن و ماسه این ساحل قرمز در گالپاگوس به علت اکسیداسیون مواد مذاب سرشار از آهن به این رنگ در آمده است.
شن و ماسه این ساحل قرمز در گالپاگوس به علت اکسیداسیون مواد مذاب سرشار از آهن به این رنگ در آمده است.
شن و ماسه این ساحل قرمز در گالپاگوس به علت اکسیداسیون مواد مذاب سرشار از آهن به این رنگ در آمده است.
آب این ساحل در استرالیا بسیار شور است و این باعث شده این صدف ها که بدون کنترل تکثیر میشوند توسط شکارچیان طبیعی خودشون بسیار شکار میشوند و فراوانی این نرم تنان باعث شده سواحل با صدف آنها پر شود.
آب این ساحل در استرالیا بسیار شور است و این باعث شده این صدف ها که بدون کنترل تکثیر میشوند توسط شکارچیان طبیعی خودشون بسیار شکار میشوند و فراوانی این نرم تنان باعث شده سواحل با صدف آنها پر شود.
شن های بنفش این ساحل در کالیفرنیا زمانی تشکیل شدند که منگنز موجود در تپه های اطراف این ساحل شسته شدن و به دریا ریختن.
شن های بنفش این ساحل در کالیفرنیا زمانی تشکیل شدند که منگنز موجود در تپه های اطراف این ساحل شسته شدن و به دریا ریختن.
شن های بنفش این ساحل در کالیفرنیا زمانی تشکیل شدند که منگنز موجود در تپه های اطراف این ساحل شسته شدن و به دریا ریختن.
شن های بنفش این ساحل در کالیفرنیا زمانی تشکیل شدند که منگنز موجود در تپه های اطراف این ساحل شسته شدن و به دریا ریختن.
این ساحل در پرتقال متشکل از سنگ های آهک است که به راحتی فرسایش می شوند و باعث میشود غارهای دریایی مثل این را تشکیل بدهد.
این ساحل در پرتقال متشکل از سنگ های آهک است که به راحتی فرسایش می شوند و باعث میشود غارهای دریایی مثل این را تشکیل بدهد.
شن های سبز در این ساحل در هاوایی توسط الیوین معدنی از گدازه های سرد شده در آب دریا شکل گرفته و به این رنگ در آمده است.
شن های سبز در این ساحل در هاوایی توسط الیوین معدنی از گدازه های سرد شده در آب دریا شکل گرفته و به این رنگ در آمده است.
این ساحل در ایرلند حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون سال پیش زمانی که گدازه های بازالت به این سطح راه یافت و سرد شد تشکیل شده و این ترک خوردگی ها و ستون های عظیم را شکل داد.
این ساحل در ایرلند حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون سال پیش زمانی که گدازه های بازالت به این سطح راه یافت و سرد شد تشکیل شده و این ترک خوردگی ها و ستون های عظیم را شکل داد.
این ساحل در ایرلند حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون سال پیش زمانی که گدازه های بازالت به این سطح راه یافت و سرد شد تشکیل شده و این ترک خوردگی ها و ستون های عظیم را شکل داد.
این ساحل در ایرلند حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون سال پیش زمانی که گدازه های بازالت به این سطح راه یافت و سرد شد تشکیل شده و این ترک خوردگی ها و ستون های عظیم را شکل داد.
ساحل های سیاه رنگ به این دلیل در ایسلند زیاد وجود دارند که ایسلند سرزمینی است که فعالیت های آتش فشانی زیادی دارد.
ساحل های سیاه رنگ به این دلیل در ایسلند زیاد وجود دارند که ایسلند سرزمینی است که فعالیت های آتش فشانی زیادی دارد.
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: